เช้านี้เจอคำถามที่น่าสนใจจาก Twitter ของ Pragmatic Programmerสอบถามเกี่ยวการ tracking bugs ของระบบงานว่าทำกันอย่างไรบ้าง

Read More…