เช้านี้เจอคำถามที่น่าสนใจจาก Twitter ของ Pragmatic Programmer
สอบถามเกี่ยวการ tracking bugs ของระบบงาน
ว่าทำกันอย่างไรบ้าง ?

มีคำตอบที่น่าสนใจเยอะเลย ยกตัวอย่างเช่น

  • แก้ไขทันที จะเก็บไปทำไม
  • จะเก็บในระบบ ถ้ามาจากผู้ใช้งาน
  • ให้ project manager เก็บ
  • ทำการ tracking แยกตามแต่ละ environment
  • เก็บได้ แต่ขอให้ได้ feedback loop ที่รวดเร็ว
  • อย่าสร้าง bug สิ
  • Divide and conquer

ใครมีวิธีการ หรือ เครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับ bug tracking
สามารถแนะนำกันได้ครับ