มาดูรายงานเรื่อง State of Agile ครั้งที่ 10 จาก VERSIONONE กัน ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับการนำแนวคิด Agile มาปรับใช้กับองค์กร และ ทีมงานไม่มากก็น้อย รวมทั้งยังช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย มาเริ่มกันเลย

Read More…