จากงาน Robocon 2021 มีหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นที่นั่งดูและฟังคือ HOW TO AVOID JAIL FOR NASTY CODE ?แนะนำ Static code analysis tool สำหรับ Robot Frameworkโดยมีเครื่องมือแนะนำทั้ง

Read More…