จากงาน Robocon 2021 มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ
หนึ่งในนั้นที่นั่งดูและฟังคือ HOW TO AVOID JAIL FOR NASTY CODE ?
แนะนำ Static code analysis tool สำหรับ Robot Framework
โดยมีเครื่องมือแนะนำทั้ง

ตัวที่น่าสนใจคือ Robocop มีความสามารถดังนี้

  • ช่วยตรวจสอบคุณภาพของ code
  • ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้งานง่าย
  • Config rules ต่าง ๆ ได้ง่ายและยืดหยุ่น
  • ได้ report ของการตรวจสอบที่อ่านเข้าใจง่าย
  • ทำการ parsing ผ่าน Robot Framework API documentation

ทำการติดตั้งดังนี้

โดยทำงานบน Python 3.6 ขึ้นไป และ Robot FRamework 3.2.1 ขึ้นไป

ลองใช้งานกันดูครับ
ว่า Code ที่เราเขียนด้วย Robot FRamework เป็นอย่างไรกันบ้าง ?
และดูเครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Awesome Robot Framework