วันนี้มีคำถามเรื่องการทำ reload ระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go เหมือนกับ NodeMon สำหรับ NodeJSว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ? ตามจริงเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วแต่คิดว่า น่าจะใช้ NodeMon กับ Go ได้เลยซึ่งพบว่ามันก็ใช้ได้จริง ๆ โดยเพียงกำหนด parameter ที่ต้องการ run ให้ NodeMon เท่านั้นเองก็ใช้งานได้ ดังนี้ ผลการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Read More…