วันนี้มีคำถามเรื่องการทำ reload ระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go
เหมือนกับ NodeMon สำหรับ NodeJS
ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตามจริงเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้ว
แต่คิดว่า น่าจะใช้ NodeMon กับ Go ได้เลย
ซึ่งพบว่ามันก็ใช้ได้จริง ๆ

โดยเพียงกำหนด parameter ที่ต้องการ run ให้ NodeMon เท่านั้นเอง
ก็ใช้งานได้ ดังนี้

$nodemon --exec go run cmd/main.go --signal SIGTERM

ผลการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง