do-you-need-a-mobile-app
ผลการสำรวจเรื่อง Why App Succeed ? จาก Perfecto
พบว่าในรูปแบบการทดสอบ Mobile App นั้นเป็นดังนี้

  • 30% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติ
  • 70% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมือ !!

การทดสอบ Mobile App ยังคงเป็น manual test เป็นหลัก
แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

ดังนั้นมาดูวิธีการเลือกรูปแบบการทดสอบกันหน่อย
เพื่อทำให้การทดสอบสนุกและเจ็บปวดน้อยลง

1. ทำการวิเคราะห์จากชุดการทดสอบที่มี

ว่าควรจะทำการทดสอบแบบใดดี Manual testing vs. Automation testing
สิ่งที่ได้กลับมาคือ

  • เพื่อทำให้เห็นว่าชุดการทดสอบต่าง ๆ เป็นอย่างไรบ้าง ?
  • เพื่อทำให้เห็นว่าชุดการทดสอบใดเหมาะกับการทดสอบแบบ maunal บ้าง ?
  • สามารถนำวิธีการ Automation testing มาช่วยทดสอบตรงไหนได้บ้าง ?
  • ทำการลบชุดการทดสอบที่ไม่จำเป็นออกไป
  • ทำการลบชุดการทดสอบที่ซ้ำซ้อนออกไป
  • ทำให้เห็นว่าชุดการทดสอบเป็นแบบ Data driven หรือไม่ ?

ตัวอย่างของการวิเคราะห์

automationtesting

2. ให้ทำการพิจารณา Test framework ที่เหมาะสมกับทีม

ในปัจจุบันเครื่องมือในการทดสอบ Mobile app แบบอัตโนมัติที่เป็น opensource นั้น
มักต้องการคนที่มีความสามารถเรื่องการ coding
ทั้งภาษา Java, Python, Ruby, C# และ JavaScript เป็นต้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อทีมที่มีรับผิดชอบต่อการทดสอบคือ Tester/QA (Traditional)
ทำให้การทดสอบแบบอัตโนมัติไปไม่ถึงไหน หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย

ดังนั้นการเลือกเครื่องมือก็ต้องให้เหมาะสมกับทีมเช่นกัน
เช่นการนำ BDD และ SbE มาใช้
ซึ่งเน้นไปที่ business flow น่าจะเหมาะสมกว่า
ส่วนความสามารถด้วย coding ก็ลดลงไป

แต่ถ้าสามารถเพิ่มความสามารถด้าน coding ด้วยก็จะแจ่มมาก ๆ

3. เริ่มนำการทดสอบแบบอัตโนมัติเข้ามาอยู่ในการรอบการพัฒนาซะ

ถ้ายังทำการทดสอบในรูปแบบเดิมคือ รอให้จบการพัฒนาก่อนแล้ว
เพียงแค่ทดสอบแบบ manual ก็ยังไม่ค่อยรอดเลย
จะมีทำการทดสอบแบบอัตโนมัติยิ่งไปกันใหญ่
ดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำคือ นำการทดสอบแบบอัตโนมัติเข้ามาไว้ในการพัฒนาเลย
เช่น

  • ทดสอบก่อนที่จะ checkin code เข้ามายัง source code repository
  • ทดสอบหลังจากที่ทำการ checkin code เข้ามายัง source code repository

ซึ่งวิธีการนี้จะบังคับให้ทีมพัฒนาและทดสอบต้องทำงานด้วยกัน พูดคุยกัน
ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็จะช่วยลดการทดสอบแบบ manual ลงไปได้มาก

สุดท้ายแล้ว
การทดสอบทั้ง manual และ อัตโนมัติยังร่วมกันต่อไป
แต่เราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยทำให้การทดสอบสนุกและเจ็บปวดน้อยลงไป

Reference Websites
http://blog.perfectomobile.com/automation/3-benefits-replacing-manual-testing-automation/