ลองไปดูระบบของ PopCat.click แล้ว เห็นว่าใช้งาน Local storage Session storage Cookies สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสิ่งที่สงสัยคือ Local storage ต่างจาก Session storage อย่างไรบ้าง

Read More…