ลองไปดูระบบของ PopCat.click แล้ว เห็นว่าใช้งาน

  • Local storage
  • Session storage
  • Cookies

สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
สิ่งที่สงสัยคือ Local storage ต่างจาก Session storage อย่างไรบ้าง ?

จากเอกสารอธิบายว่า ทั้งคู่นั้นจะ implement มาจาก interface ชื่อว่า Storage
ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของ Key-value
โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งไปยัง server
แยกเก็บตาม protocol ที่เข้าใช้งานทั้ง HTTP และ HTTPS
บน modern browser เท่านั้น

โดยที่ความต่างคือ Session storage จะเป็นข้อมูลที่มาอายุ (expire data)
และจะถูกลบออกไปเมื่อทำการปิด browser หรือ ปิด tab นั้น ๆ ไป
ดังนั้นข้อมูลจะจัดเก็บในแต่ละ browser/tab ก็จะแยกกันไป
ส่วน Local storage จะตรงข้ามกันเลย

ปล. ทั้งคู่ไม่ควรเก็บข้อมูลพวก sesitive data เพราะว่าไม่ปลอดภัย !!