การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ มีหลายวิธีการมาก ๆ หนึ่งในนั้นคือ Koan ซึ่งจะมีปัญหาและแบบฝึกหัดให้ทำ ตั้งแต่ง่ายไปยากเรียงตามหัวข้อไป ทำให้การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ สนุกขึ้น จึงทำการสรุป Koan ที่น่าสนใจไว้ให้หน่อย

Read More…