การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ มีหลายวิธีการมาก ๆ
หนึ่งในนั้นคือ Koan
ซึ่งจะมีปัญหาและแบบฝึกหัดให้ทำ
ตั้งแต่ง่ายไปยากเรียงตามหัวข้อไป
ทำให้การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ สนุกขึ้น
จึงทำการสรุป Koan ที่น่าสนใจไว้ให้หน่อย

เมื่อลองทำการค้นหาจะพบ Koan ของแต่ละภาษาเยอะมาก

ดังนี้

ยังไม่พอนะ ในปัจจุบันยังมี Testing Koan อีกด้วย

นั่นคือการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ จาก Unit testing ในแต่ละภาษานั่นเอง
ตัวอย่างเช่น

โดยรวมแล้ว Koan เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการเรียนรู้ที่ดีมาก ๆ

ซึ่งมีปัญหาและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้ลงมือทำ
ตั้งแต่ง่ายไปหายาก
รวมทั้งยังมี feedback loop ที่รวดเร็วอีกด้วย
นั่นคือ ทำให้เราเรียนรู้ได้รวดเร็วอย่างมาก

วันนี้เราได้เรียนรู้และฝึกฝนกันบ้างหรือไม่ ?