จากการนั่งดู​ Live การ refactor code จาก JavaScript Cafe // มา Refactor Code Vue 370 บรรทัดกันเห็นเทคนิดที่น่าสนใจ สำหรับการจัดการ code ในไฟล์ที่มีจำนวนบรรทัดยาว ๆนั่นคือ การใช้ Folding ด้วย #region ตัวอย่างการใช้งานก็ง่ายมาก ลองดูเอกสารเพิ่มเติมได้ VS Code :: Folding with region

Read More…