จากการนั่งดู​ Live การ refactor code
จาก JavaScript Cafe // มา Refactor Code Vue 370 บรรทัดกัน
เห็นเทคนิดที่น่าสนใจ สำหรับการจัดการ code ในไฟล์ที่มีจำนวนบรรทัดยาว ๆ
นั่นคือ การใช้ Folding ด้วย #region

ตัวอย่างการใช้งานก็ง่ายมาก

ลองดูเอกสารเพิ่มเติมได้ VS Code :: Folding with region