เนื่องจากต้องพัฒนาระบบงานโดยใช้งาน DynamoDB ของ Amazonแต่การใช้งานอาจจะไม่สะดวกมากนักและอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้งานและทดสอบบน localhost ไปเลย

Read More…