เนื่องจากต้องพัฒนาระบบงานโดยใช้งาน DynamoDB ของ Amazon
แต่การใช้งานอาจจะไม่สะดวกมากนัก
และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
จึงเปลี่ยนมาใช้งานและทดสอบบน localhost ไปเลย

โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

การใช้งานง่าย ๆ

เพียงเท่านี้ก็สามารถพัฒนาและทดสอบระบบงานแบบง่าย ๆ ได้แล้ว
ที่สำคัญสามารถทำการสร้าง test data ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ