วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมฟัง meetup เรื่อง MongoDB Data Modelingจากกลุ่ม MongoDB Thailand User Groupซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ ทำการสรุปจากสิ่งที่ได้ฟังดังนี้มาเริ่มกันเลย

Read More…