Screen Shot 2558-05-17 at 3.17.53 PM
วันนี้ทำการแบ่งปันเรื่องการเขียน blog ที่ Geeky Base
ซึ่งวันนี้มีคนมาร่วมในการแบ่งปัน 6 คน
มาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

เนื้อหาประกอบไปด้วย

  • อธิบายที่มาที่ไปของ somkiat.cc
  • อธิบายเป้าหมายของการเขียน blog เน้นที่เขียนเพื่อตัวเราเอง มิใช่ใครอื่น
  • แนะนำการเขียน blog เป็นขั้นตอน
  • ลงมือเขียน blog
  • ทำการ review และ แก้ไข

Golden rule ของการเขียน blog

ข้อแรก อย่า draft blog นะ

11017531_10153321436038588_3340390184216966547_n

ข้อสอง ให้เขียนจนเสร็จ อย่าหยุดแก้ไข หรือ หยุดเพื่อไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อสาม ให้เขียนเนื้อหาที่เราต้องการ ก่อนที่จะเขียน introduction หรือ สรุป
ข้อสี่ ให้ทำการ focus ในสิ่งที่กำลังทำ และ ให้อยู่ในกรอบของเวลาที่กำหนด

ต้องลงมือเขียนอยู่บ่อยๆ
ต้องลงมืออ่านอยู่บ่อยๆ
ต้องลงมือด้วยความสนุก
อย่าคิด หรือ มโนขึ้นมาเอง หรือ โกหก

ผลงาน Blog ของแต่ละคนอยู่ที่นี่

Slide ที่ใช้ในการแบ่งปัน

Reference Websites
WallsField.com :: Free wallpaper

Tags: