continuous-integration Archive

Time to Main คือตัวชี้วัดที่ดีสำหรับ Continuous Integration

จากหนังสือ Beautiful Builds ทำการอธิบายเกี่ยวกับ Time to Main หรือ Time to Trunk ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้วัดเรื่อง Continuous Integration มาดูกันว่า Time to Main มันคืออะไร ? และมันใช้วัดอย่างไร เพื่ออะไร

Read More…

มาสร้าง Workflow การทำงานสำหรับ Fail Fast กัน

จากบทความเรื่อง Model everything to fail fast ทำการอธิบายเกี่ยวกับ การออกแบบ workflow สำหรับ Fail Fast ได้อย่างน่าสนใจ ทุก ๆ ครั้งที่ทีมพัฒนาทำการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น code ไม่ว่าจะเป็น database ไม่ว่าจะเป็น automated testing ไม่ว่าจะเป็น infrastructure ไม่ว่าจะเป็น deployment script ไม่ว่าจะเป็น configuration file เราต้องใช้เวลานานเท่าไร กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่แก้ไขไปนั้นมันถูก หรือ ผิด

Read More…

ทีมพัฒนาของ Stripe ปรับปรุงเวลาการทดสอบให้เร็วขึ้นได้อย่างไร ?

Stripe คือ payment service สำหรับระบบที่ต้องการจ่ายเงินผ่าน internet โดยทีมพัฒนาทำการเขียนบทความเรื่อง การลดเวลาทดสอบจาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 3 นาที ซึ่งในบทความมีแนวคิดที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น เรามาดูกันหน่อยสิ ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

Read More…

ลองมาตรวจสอบระบบ Continuous Integration ของคุณกันหน่อยสิ

หนึ่งในแนวปฏิบัติของ Extreme Programming (XP) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนั่นก็คือ Continuous Integration (CI) ซึ่งมันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา software ไปแล้ว ลองคิดดูสิว่า ถ้าคุณขาด CI ไปแล้ว คุณจะพัฒนา software ได้อย่างไร ? ในปัจจุบัน มีระบบ และ เครื่องมือ สำหรับการสร้างระบบ CI มากมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการ build, test, deploy และ monitoring แต่แปลกนะ !! ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นมากมาย แม้จะมีระบบ CI แล้วก็ตาม ดังนั้นลองมาตรวจสอบกันหน่อยสิว่า ระบบ CI ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง ? เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Read More…

มาดูวิธีการพัฒนาระบบ Payment ของ LinkedIn กันดู

ทีมพัฒนาระบบ Payment ของ LinkedIn ทำการเขียนบทความอธิบายขั้นตอนการพัฒนาไว้ที่ Getting Code to Production With Less Friction and High Quality โดยหัวใจของบทความนี้คือ Release ระบบให้บ่อยๆ แต่ละ Release ต้องมีคุณภาพที่สูง ดังนั้น เรามาดูกันว่าเขาทำอย่างไรบ้าง

Read More…

สรุปการใช้งาน Jenkins ร่วมกับ PHP project แบบง่ายๆ

ในการพัฒนาระบบงานด้วย PHP นั้น มีหลายคน ถามว่า ถ้าต้องสร้างระบบ Continuous Integration (CI System) ล่ะ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ? ผมเลยสรุปในแบบที่ผมทำอยู่ก็แล้วกัน เพื่อทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจว่าเป็นอย่างไร

Read More…

มาดูการพัฒนา Home page ใหม่ของ LinkedIn กัน

จากบทความเรื่อง New technologies for the new LinkedIn home page ทีมพัฒนาของ LinkedIn ได้ทำการอธิบายการพัฒนา Home page ใหม่ โดยได้อธิบายเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ โครงสร้างของระบบ รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนา มันดูกันว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

Read More…

Continuous Integration :: ระบบของคุณยังมีสุขภาพดีอยู่ไหม ?

อ่านเจอบทความเรื่อง Please Stop Breaking the Build ในบทความอธิบายว่า ทำไระบบงานของคุณ ควรที่จะมีระบบ Continuous Integration เมื่อมีแล้วก็ควรจะทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือผลการ build ผ่านอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลจากการ build มันบ่งบอกถึง การพูดคุย การติดต่อสื่อสารของคนในทีม หรือ ในกลุ่มพัฒนานั่นเอง

Read More…

Check In Early, Check In Often

กฎเหล็กของการใช้งาน Source Control หรือ Version Control System ทั้งหลายก็คือ Check In Early, Check In Often แต่นักพัฒนาส่วนใหญ่ มักทำการเขียน code ยาวนาน เช่นทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ ทั้งเดือน ทั้งปี โดยไม่ทำการ check in หรือส่งการเปลี่ยนแปลงไปยัง Source Control เลย … มันมีปัญหาไหมนะ

Read More…

[แปล] Master Branch Must Be Read-Only

อ่านเจอบทความที่น่าสนเกี่ยวกับ Continuous Integration คือ Master Branch Must Be Read-Only โดยผู้เขียนทำการอธิบายถึงปัญหาของ Continuous Integration ที่มักพบเจอ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนั้น มาดูกันว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรกันบ้าง ซึ่งแปลตามความเข้าใจของผมนะครับ

Read More…