หลังจากที่ service ต่าง ๆ ที่ให้บริการลักษณะเดียวกับ GitHub
ทั้ง Bitbucket และ GitLab มี CI/CD ให้ใช้งาน
ในตอนนี้ทาง GitHub ได้เปิด GitHub Actions ใน beta version ให้ใช้งาน
แต่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรอคิวใช้งานกันที่ SignUp for Beta

เป้าหมายเพื่อช่วยให้ workflow ของการพัฒนาระบบงานสะดวกสบายขึ้น

สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น
ตั้งแต่ build, test และ deploy บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้
ทั้ง Linux, MacOS และ Windows
อีกทั้งยังสามารถ run บน Container หรือ VM ก็ได้อีก

ภาษาโปรแกรมและ framework ที่สนับสนุนประกอบไปด้วย

  • Node.js
  • Python
  • Java
  • PHP
  • Ruby
  • C/C++
  • .Net
  • Android
  • iOS

อีกทั้งยังมีตัวอย่าง workflow ของระบบต่าง ๆ ให้อีก

ตัวอย่างของการใช้งาน

ยังไม่พอนะ

ถ้าระบบงานมีการทำงานมากกว่า 1 container
เช่นระบบงานประกอบไปด้วย frontend, backend และ database
ก็สามารถนำ docker-compose มาใช้งานได้อีก
ซึ่งตรงนี้ยิ่งทำให้น่าสนใจ และอยากลองใช้งานมาก ๆ

ส่วนการทำงานต่าง ๆ ของ Actions นั้น
จะถูก trigger ให้ทำการทั้ง build, test และ deploy
ผ่าน event ต่าง ๆ ของ GitHub ได้อีกด้วย

ส่วนราคาก็ตามนี้

ตอนนี้ก็ไป SignUp เพื่อเข้าคิวเพื่อใช้งานกันครับ