continuous-delivery Archive

 Continuous Delivery และ DevOps :: เน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก

แนวคิด Continuous Delivery นั้นช่วยเหลือทุก ๆ คน ส่งผลดีทั้งฝ่าย business ส่งผลดีทั้งฝ่าย development ส่งผลดีต่อองค์กร โดยแนวคิดหลักของ Continuous Delivery คือ ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เล็ก ๆ บ่อย ๆ จากนั้นทำการทดสอบในทุกระดับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ deploy code ใหม่ ๆ

Read More…

มาสร้าง Workflow การทำงานสำหรับ Fail Fast กัน

จากบทความเรื่อง Model everything to fail fast ทำการอธิบายเกี่ยวกับ การออกแบบ workflow สำหรับ Fail Fast ได้อย่างน่าสนใจ ทุก ๆ ครั้งที่ทีมพัฒนาทำการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น code ไม่ว่าจะเป็น database ไม่ว่าจะเป็น automated testing ไม่ว่าจะเป็น infrastructure ไม่ว่าจะเป็น deployment script ไม่ว่าจะเป็น configuration file เราต้องใช้เวลานานเท่าไร กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่แก้ไขไปนั้นมันถูก หรือ ผิด

Read More…

ความแตกต่างระหว่าง Continuous Delivery กับ Continuous Deployment

คำที่น่าจะได้ยินบ่อยๆ ต่อจากเรื่อง Continuous Integration ก็คือ Continuous Delivery และ Continuous Deployment โดยตัวย่อที่ใช้เรียกคือ CD มักจะเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่า มันแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมต้องใช้ชื่อแตกต่างกันด้วยล่ะ ? ดังนั้นมาดูกันว่าแต่ละ คำคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

Read More…

ทำความรู้จัก Principles & Practices ของ Continuous Delivery

วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2557 นี้ จะมี course เกี่ยวกับ Continuous Integration และ Continuous Delivery แบบเหมารำวงรอบที่ 2 ที่สำนัก SPRINT3R ซึ่งผมเคยอธิบายเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ 10 ข้อของ Continuous Integration ไปแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้ขออธิบายเกี่ยวกับ Continuous Delivery กันบ้าง ว่าเป็นอย่างไร

Read More…

ทำความรู้จักกับ Continuous Process กันหน่อย

คำสามคำที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันก็คือ Agile, Devops และ Automation ดังนั้น เรามาดูกันหน่อยว่า มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร และมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และศึกษากันบ้าง

Read More…

สรุปเรื่องจากภาพ Visualizations of Continuous Delivery

จากบทความเรื่อง Visualizations of Continuous Delivery เป็นบทความอธิบายเรื่อง Continuous Delivery ด้วยภาพ ซึ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ถ้าใครไม่เคยศึกษามาอาจจะธาตุไฟเข้าแทรกได้ เนื่องจากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ดังนั้น ผมจึงลองตัดในแต่ละส่วนมาอธิบาย เพื่อให้ตัวผมเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Read More…