codemania Archive

สรุปการแบ่งปันเรื่อง ความสวยงามของ BAD code

มีโอกาสไปพูดในงาน Code mania 101 ในช่วง Flash talk 5 นาที ซึ่งเรื่องที่เสนอไปคือ มาเขียน BAD code กัน มีเป้าหมายเพื่อ ชี้ให้เห็นความสวยงาม หรือ ประโยชน์จาก BAD code นั่นเอง

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้แบ่งปัน และ ได้รับในงาน Code Mania 11

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันในงาน Code Mania 11 :: Raise the bar จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยพูดเรื่อง บุกป่าฝ่าดงอีฟฟฟ เพื่ออธิบายวิธีการปรับปรุง code ที่มันยุ่งเหยิงให้ดีขึ้น รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมา จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปเรื่อง Transformation Priority Premise(TPP) ในงาน #CodeMania01

มีโอกาสได้ไปพูด และ แบ่งปันเรื่อง Transformation Priority Premise(TPP) ในงาน #CodeMania01 ของกลุ่มสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยสิ่งที่พูดไปใน session นั้นอาจจะสั้นไปหน่อย แต่สิ่งที่ต้องการ คือ ทำให้เข้าใจว่ามันมาจากไหน ต่อจากนั้น ถ้าทุกๆ คน ตั้งคำถามกับมัน แล้วลองลงมือทำ ก็ถือว่า ผมได้ทำสำเร็จตามเป้าแล้ว

Read More…