เห็นทาง Microsoft แนะนำ YARP มา สำหรับจัดการ API ต่าง ๆโดยที่ดูมานั้น เป้าหมายเพื่อสร้าง internal tool ที่ใช้งานภายในองค์กรเนื่องจากพบว่าหลาย ๆ ทีมมักจะทำงานเดียวกันซ้ำ ๆจึงสร้าง YARP ขึ้นมาซึ่งเป็น proxy นั่นเองดังนั้นมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…