อ่านเจอบทความเรื่อง YANIA – You Ain’t Needing It Anymore ซึ่งน่าสนใจดี เลยเอามาแปลแบบสนุกสนานสักหน่อย เนื่องจากปกติเคยได้ยินแต่คำว่า YAGNI-You Aren’t Gonna Need It ซึ่งเป็น principle อย่างหนึ่งของ Extreme Programming (XP) หมายถึง เราจะสร้างเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการหรือจำเป็นเท่านั้น ไม่มีคำว่าทำเผื่อในอนาคต ซึ่งแนวคิด YAGNI ช่วยทำให้ทีมรักษาความเร็วของทีมเอาไว้ได้ เนื่องจากทีมให้ความสนใจในสิ่งที่ต้องส่งมอบ software ที่มีคุณค่า ต่อลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ส่วน YANIA ถูกนำมาใช้ใน Lean Startup Principle ดังนั้น มาดูหน่อยว่ามันคืออะไร และ เป็นอย่างไร

Read More…