ได้รับงานเล็ก ๆมาลองทำเล่นดู นั่นคือ การดึงข้อมูลจาก web มาเพื่อใช้งานต่อไป เนื่องจาก web ปลายทางไม่มี API เตรียมไว้ให้ ดังนั้นการดึงข้อมูลหรือเรียกว่า Web Scraping จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็ต้องระวังด้วยว่า web ปลายทางจะ block หรือตรวจจับการดึงข้อมูลรูปแบบนี้หรือไม่

Read More…