วันนี้เห็นมีการ share เรื่องสถิติต่างๆ ของ Github.com จาก post นี้ ที่ Facebook ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เมื่อดูในรายละเอียดพบว่ามีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจมาก เลยทำการสรุปไว้เล็กน้อย ดังนี้

Read More…