หลังจากอ่านบทความเรื่อง The Value of Socially Driven Architectureว่าด้วยเรื่องของ software architecture กับโครงสร้างขององค์กรพบว่าบ่อยครั้งที่สิ่งที่ดี ๆ จากที่อ่าน แต่เมื่อนำมาใช้งานกลับได้ดีหรือไม่ได้แก้ไข หรือ ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเลยดังนั้นมาดูกันหน่อยว่าเพราะอะไร

Read More…