สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของการพัฒนาระบบงานคือเรื่องของ Unique Id หรือ id ของ object ต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำเพื่อระบุถึง object นั้น ๆ ในระบบงาน ยกตัวอย่างเช่น คำถามคือ เรามีวิธีการสร้าง unique id กันอย่างไรบ้างดังนั้นลองจดสรุปสิ่งที่เคยทำมาบ้างไว้นิดหน่อยมาเริ่มกันเลย

Read More…