วันนี้มีคุยเรื่องการใช้งาน Grafana สำหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบในรูปแบบกราฟสวย ๆ รวมไปถึงเรื่องของทำ alert และ notification มีคำถามที่น่าสนใจคือ  เราสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของ Grafana ไปเก็บใน database อื่น ๆ ได้ไหม ยกตัวอย่างเช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น

Read More…