ใน project ที่ทำอยู่นั้น มีการใช้งาน database ตลอดพบว่าต้องเขียนชุดคำสั่ง sql และ เขียน code ซ้ำ ๆ เยอะจึงเกิดความขี้เกียจ ก็เลยหาแนวทางแก้ไขหน่อยจึงพบแนวทางที่น่าสนใจ และ นำมาใช้งานดังนี้

Read More…