หลาย ๆ คนน่าจะกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่เรียกว่า Spring4Shellหรือจาก CVE-2022-22965 : Spring Framework RCE via Data Binding on JDK 9+โดยทางทีมพัฒนาของ Spring ได้เขียนสรุปปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆไว้ในบทความนี้ Spring Framework RCE, Early Announcement

Read More…