มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก SocialBakers คือ การตอบคำถามใน Facebook page ใน Q2 ของปี 2015 โดยใช้ข้อมูลจาก 70,000 กว่า page ใน facebook ดังนั้นเรามาดูกันหน่อย ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

Read More…