จากการแบ่งปันเรื่อง Microservices design ที่ Skooldio มาบ้างคำถามที่น่าสนใจคือ ในทีม หรือ บริษัทนั้น มี software อะไรบ้างหรือถามลงไปในรายละเอียดเช่น ส่วนอื่น ๆ ก็เช่นกันทั้งระบบงานต่าง ๆ library ที่มี และ data pipeline ต่างๆ มีรวมไว้ตรงกลาง เพื่อให้เข้าถึง หรือ ใช้งานง่าย ๆไม่ต้องไปถามคนโน้นที คนนั้นที !!อยากให้เป็น centralize system ได้ไหมหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งเหล่านี้ก็คือ Backstage นั่นเอง

Read More…