เห็นใน feed ของ reddit มีการแนะนำ Rye ซึ่งเป็น python package manager ที่เขียนด้วยภาษา Rustโดยมีแรงบันดาลใจจาก Cargo นั่นเองเป้าหมายของ Rye คือ

Read More…