เห็นมีการแนะนำ Runme หรือ การ run ไฟล์ READE.md หรือ markdown format ได้ช่วยทำให้การเขียนเอกสารมันมีความสามารถเพิ่มขึ้นหรือเรียกได้ว่า มันเหมือน Jupyter notebook นั่นเองโดย Runme นั้นมีความสามารถพื้นฐานดังนี้ ดังนั้นจึงสามารถนำมาประยุกต์ได้เยอะเลย

Read More…