ปัญหาที่มักพบเจอบ่อยมาก ๆ ของระบบงานคือการแย่งใช้งาน resource ต่าง ๆ ที่มีจำกัด พร้อมกันผลที่ตามมาคือ ระบบงานทำงานไม่ถูกต้องเช่น เกิดการทำงานซ้ำ เป็นต้นหรือเราจะเรียกว่า race condition

Read More…