reddit Archive

แนวคิดการสร้างระบบ Ranking ของ Reddit

จากเหตุการณ์ที่ระบบ Reddit ล่มจากการ upgrade Kubernetes นั้นก็ไปเจอการอธิบายเรื่องการสร้าง platform ของระบบ Rankingหรือระบบแนะนำ post ต่าง ๆ ในหน้า feed นั่นเองซึ่งพัฒนามาจาก service จนกลายเป็น platform ที่ให้ใช้งานโดยทำการพัฒนาใหม่ด้วยภาษา Goมีแนวทางที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

สรุป Architecture ของระบบ Reddit.com แบบคร่าว ๆ

หลังจากที่ดู VDO เรื่อง The Evolution of Reddit.com’s Architecture ทำการอธิบาย architecture ของระบบ Reddit.com ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช้อะไรบ้าง มีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง มาดูกันนิดหน่อย น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบงาน สิ่งที่น่าสนใจคือ architecture นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เกิดขึ้น

Read More…