Loki คืออะไรคำจำกัดความสั้น ๆ คือ เหมือนกับ Prometheus แต่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล log ความสามารถที่น่าสนใจคือ Horizontal scale High availability Log aggregation ออกแบบมาเพื่อให้จัดการได้ง่าย รวมทั้งเรื่องประหยัดค่าใช้จ่าย หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read More…