promise Archive

ตัวอย่างปัญหาของ Callback และการแก้ไขด้วย Promise

เมื่อวานไปงาน Meetup เกี่ยวกับ Promise มา ซึ่งจัดที่ GeekyBase เมื่อฟังไปแล้วสิ่งที่อาจจะทำให้งงได้เล็กน้อย ก็คือที่มาที่ไปของปัญหา Callback หรือที่เรียกว่า Callback hell และก็สามารถแก้ไขหรือเยียวยาให้ดีขึ้น ด้วย pattern หนึ่งที่เรียกว่า Promise

Read More…

มาเรียนรู้เรื่อง Callback และ Promise ใน Asynchronous JavaScript กันหน่อย

เห็นเขาพูดว่า Asynchronous ใน Javascript ? เห็นเขาพูดว่า Callback hell ? เห็นเขาพูดว่า Promise ? เห็นเขาพูดว่า Event loop ? ไอ้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้เลย ดังนั้น มาลองศึกษาหาความรู้หน่อยสิว่า มันคืออะไร ? เดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่อง

Read More…