ทาง Postman ได้ปล่อย Postman CLI ออกมาซึ่งเป็นคนละตัวกับ newman นะแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยให้ง่ายต่อการทำ automation testingและสามารถนำไปอยู่ใน pipline ของระบบ CI/CD ได้

Read More…