จากการแบ่งปันเรื่องของ Automation Test ด้วย Espresso สำหรับ Android app ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเจอคือ เมื่อต้องทำการสอบระบบงานที่ทำงานแบบ Background operation ยกตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อไปยัง REST API หรือ WebService ด้วย Retrofit และ OkHttp รวมทั้งการจัดการเรื่องของ Thread เอง โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เหนือขอบเขตความสามารถของ Espresso คำถามคือ แล้วจะจัดการอย่างไรดีละ ? เรามาหาคำตอบกัน

Read More…