ว่าง ๆ มาลองพัฒนา API ด้วย Oak Oak มันมาจาก Koa และ Koa ก็มาจากทีมพัฒนา Express ใน Node.js นั่นเอง โดยที่ Oak อธิบายว่า เป็น middleware framework สำหรับการพัฒนา HTTP server ดังนั้นความสามารถหลัก ๆ จึงประกอบไปด้วย Middleware ต่าง ๆ ตามรูปแบบของ express และ koa รวมทั้งยังมี Application และ Context ให้ใช้งาน

Read More…