ช่วงนี้มีโอกาสใช้งาน Array ของ Numpy library และ Series/DataFrame ของ Pandas library สำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของระบบนิดหน่อย จากการใช้งานพบว่า ในการเข้าถึงข้อมูลของ Pandas นั้นช้ากว่า Numpy มากพอสมควร แต่ก็ยังเร็วกว่า Python standard library !! จึงลองทำ profiling ดูนิดหน่อย รวมทั้งการปรับปรุง code ให้ทำงานเร็วขึ้นบ้าง

Read More…