สำหรับใครที่ใช้ Airtable มาแล้ว น่าจะชอบ NocoDBซึ่งเป็น open source projectเราสามารถนำมาติดตั้งและใช้งานได้แบบฟรี ๆ เองได้เลยอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ database ต่าง ๆ ได้ ประกอบไปด้วย

Read More…