เพิ่งเห็นว่าทาง Microsoft ปล่อย .NET 9 preview 1 ออกมาให้ลองเล่นกันแล้วโดยเน้นที่ cloud native และ intelligence application developmentให้ระบบงานมี performance ที่ดี security ที่สูงช่วยเพิ่ม productivity ให้กับทีมพัฒนาและทำงานร่วมกับ Cloud ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Read More…