วันนี้มีเหตุให้ต้องไปดู Library ที่จะมาใช้แทน Moment.jsที่ใช้สำหรับการจัดการเรื่องของ Data Time ในระบบงานเนื่องจากคนดูแลทีมบอกว่า Moment.js เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ (คิดในใจ เขาแจ้งนานแล้วนะ เพิ่มรู้หรอ !!)ก็เลยไปดูและลอง library ต่าง ๆ จากที่ทาง Moment.js แนะนำมาหน่อย

Read More…