ใน Spring Boot 2.0.0.RELEASE นั้น ได้เปลี่ยนรูปแบบของ Metric ของ service จาก Actuator ไปยัง Micrometer ซึ่งแน่นอนว่า การใช้งานก็เปลี่ยนไปพอควร ดังนั้นมาลองใช้งาน Micrometer แบบง่ายกัน รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ Prometheus ซึ่งง่ายกว่าเดิมเยอะ

Read More…