magic-number Archive

Test smell :: ว่าด้วยเรื่องของ magic number ใน test

ในปัจจุบัน แนวคิด TDD (Test-Driven Development) นั้น ถูกนำมาใช้เยอะขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ปกติเพียงเขียน code มันก็ยากอยู่แล้ว ยังต้องมาเขียน test ด้วย มันก็งานเป็นสองเท่าเลยนะสิ !! ยังไม่พอนะ เมื่อทำการแก้ไข ก็ต้องแก้ไขทั้ง code และ test ชีวิตมันเข้าขั้นวิกฤติอย่างมากมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่พบมากก็คือ การไม่ดู code ของ test ให้มันดี และ เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Test Smell หรือปัญหาของ test นั่นเอง หนึ่งใน Test Smell เกี่ยวกับเรื่อง readability นั่นก็คือ Magic number มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

Read More…

ปัญหาใน code เรื่องของ Magic Number

เชื่อว่านักพัฒนาหลายๆ คน เมื่อเริ่มพัฒนาระบบงาน มักจะใช้เครื่องมือพวก CheckStyle และ FindBugs เพื่อนำมาช่วยให้เรา ตรวจสอบดูว่า code เรามันมีรูปแบบตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่ เป็นสิ่งบอกทางให้เราว่า ผิด หรือ ถูก ช่วยวิเคราะห์ code ว่าส่วนไหนอาจจะเกิด bug ได้ สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า Static Code Analysis มีใครนำมาใช้บ้างนะ

Read More…