อ่านเจอบทความที่น่าสนใจเรื่อง 10 Tips for developers ประกอบไปด้วย 10 แนวทางสำหรับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับนักพัฒนา software จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…