การจัดการ resource ต่าง ๆ ใน Kubernetes นั้นเรื่องของ resource limit และ request ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแต่ละ pod แต่ละ nodeซึ่งเราสามารถตรวจสอบง่าย ๆ ด้วย Kube-capacity

Read More…